Adana Oto Fren EkpertizliğiAdana Teknik Oto Ekspertiz firması olarak Fren testi ile ilgili;

Fren sistemi testi ile aracın test edilmek istenen dingili elektrik tahrikli tamburlar üzerine çıkarılarak fren yapılır, boşta sürtünme yalpa kontrolü ve her bir dingile ait sol-sağ dengesizliği ölçülür. Test sonucunda sadece geçer kalır bilgisi değil, aracın fren sisteminde bulunan balata disk ömürleri ile varsa aracın  fren sistemindeki muhtemel (ABS) arızasını da gösterir.
Uygulanan test sonuçları bir grafik ve gerçek görsel fotolarla sizlere rapor halinde yazılı olarak sunulur. Bu testle frenleme performansını etkileyen fren sistemi elemanları kontrol edilir. Araçta frenleme performansı fren sisteminin durumunun ortaya konması açısından büyük önem teşkil eder. Frenlemeyi sistem elemanlarıyla beraber yol şartları ve tekerleklerin zamanında bakım ve değişimlerinin yapılmasının da etkilediği unutulmamalıdır.

Fren Sistemi Testinde;
  • Dört tekerleğin maksimum fren kuvveti ölçümü
  • Arka fren kısıtlayıcı kontrolü
  • Frenleme boyunca denge kontrolü
  • Pedal kuvveti ölçümü
  • Fren kuvveti ve dengesinin saptanması
  • Yuvarlanmadan oluşan sürtünmenin saptanması
  • Ön ve arka dingillerin sağ ve sol yüzdelerinin hesaplanması
  • Farklı frenleme şiddetinde ön arka fren yüzdesi hesaplanması
  • Frenleme şiddetine göre dört tekerleğin performansa katkı ölçümü
  • ABS öncesi fren kontrolü

yapılmaktadır. Bu ölçümler grafikleştirilerek araç sahibine rapor olarak sunulmaktadır.

Fren Sistemi

Fren sistemi, güvenli bir sürüş için araçta bulunan önemli donanımlardan biridir. Aracın hızını azaltan ve gerektiğinde durmasını sağlayan sürüş kontrol sistemine fren sistemi denilmektedir. Bu nedenle bir taşıtın fren sisteminden, çok yüksek güvenilirlik ve dayanıklılık beklenmektedir. Taşıt, hızlı ve güvenli bir biçimde her türlü iklim ve yol şartlarında durabilme yeteneğine sahip olmalıdır

Araçlarda taşıt türüne göre birçok fren sistemi kullanılmaktadır. Günümüzde yaygın olarak kullanılan fren sistemleri, hidrolik veya havalı fren sistemleridir. Otomobillerde çoğunlukla hidrolik fren sistemleri kullanılmaktadır.

Motor, aracı hareket ettirmek için ısı enerjisini kinetik (hareket) enerjisine dönüştürür. Frenler ise motorun aksine bu kinetik enerjiyi aracı durdurmak için ısı enerjisine geri çevirir.

Kinetik enerji, hareket halindeki cismin hızının karesiyle kütlesinin çarpımının yarısına eşittir. Kinetik enerji aracın kütlesiyle doğru orantılı olarak artmaktadır. Burada dikkat edilmesi gereken, kinetik enerjinin hızın karesiyle orantılı olarak artmasıdır. Aracın hızı iki kat artarsa kinetik enerji dört kat artacaktır.

Adana Teknik Oto Eskpertiz firması olarak; sizlerle bu bilgilerimizi paylaşmaktan dolayı mutluyuz. Firma olarak hagi işlemleri gerçekleştirdiğimizi bilmeniz hayatınız açısından önemli olduğunu düşünüyoruz.
Telefon